Yhteiskomitea (Joint Committee)

Euroopan valvontaviranomaisten yhteiskomitea (Joint Committee) koordinoi arvopaperi-, pankki- ja vakuutusmarkkinoiden välistä sääntely- ja valvontayhteistyötä. Tämä yhteistyö on tärkeää, kun arvioidaan pankki-, vakuutus- ja arvopaperisektoreiden välisiä riippuvuuksia ja niiden vaikutuksia EU:n finanssisektorin vakauteen. Tavoitteena on lisäksi yhtenäistää eri sektoreiden sääntelyä ja valvontakäytäntöjä.

Eri sektorien välistä yhteistyötä tehdään yhteiskomiteassa erityisesti seuraavilla aloilla:

  • finanssiryhmittymät
  • kirjanpito ja tilintarkastus
  • mikrotason vakauden valvontaa koskevat analyysit eri toimialojen välisistä kehityssuunnista sekä finanssivakauden riskeistä ja haavoittuvuuksista
  • vähittäismarkkinoille tarkoitetut sijoitustuotteet
  • rahanpesun vastaiset toimenpiteet
  • tietojen vaihto ESRB:n kanssa sekä ESRB:n ja Euroopan valvontaviranomaisten välisen suhteen kehittäminen

Yhteiskomitean äänivaltaisina jäseninä ovat EBAn, EIOPAn ja ESMAn puheenjohtajat sekä yhteiskomitean alakomiteoiden puheenjohtajat. EBAn, EIOPAn ja ESMAn toimitusjohtajat sekä Euroopan komission ja ESRB:n edustajat ovat yhteiskomiteassa tarkkailijoina. Yhteiskomitean puheenjohtajuus kiertää vuorovuosin EBAn, ESMAn ja EIOPAn välillä. Vuonna 2013 EIOPAn puheenjohtaja toimii yhteiskomitean puheenjohtajana. Yhteiskomitean puheenjohtaja on samalla ESRB:n varapuheenjohtaja.

Yhteiskomitealla on neljä alakomiteaa, joiden jäsenistö koostuu kansallisten arvopaperi-, pankki- ja vakuutusvalvojien edustajista:

  • Subcommittee on Consumer Protection and Financial Innovation
  • Subcommittee on Financial Conglomerates
  • Subcommittee on Cross-Sectoral Development, Risks and Vulnerabilities
  • Anti-Money Laundering Subcommittee

Finanssivalvonnan edustajat yhteiskomitean toimielimissä

Ajankohtaista yhteiskomiteassa

Paketoituja sijoitustuotteita koskevaan asetukseen liittyvä 2-tason sääntely

Euroopan valvontaviranomaisten yhteiskomitean (Joint Committee) Subcommittee on Consumer Protection and Financial Innovation valmistelee lausuntopyyntöä paketoituja sijoitustuotteita koskevaan asetukseen (ns. PRIIPS-asetus) liittyvistä teknisistä standardeista. Lausuntopyyntö on tarkoitus julkaista arviolta marraskuussa.

 

 

 

28.10.2015

Finanssivalvonta – Snellmaninkatu 6, PL 103, 00101 Helsinki – Puhelin 09 183 51   kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi  |  Vastuuvapaus  |  Tietoa palvelusta  
Verkkopalvelun teknisestä toimivuudesta vastaa Suomen Pankki, it-tuki(at)bof.fi.