Järjestelmäriskikomitea (ESRB)

Euroopan järjestelmäriskikomitea (European Systemic Risk Board, ESRB) vastaa finanssijärjestelmän makrotason vakauden valvonnasta. Sen tavoitteena on estää rahoitusvakauteen kohdistuvien järjestelmäriskien syntymistä ja lieventää niiden vaikutuksia sekä edistää makrotalouden kehityksen huomioon ottamista finanssialalla. Komiteassa työskentelevät keskuspankit yhteistyössä valvojien kanssa.

Euroopan järjestelmäriskikomitea ja Euroopan valvontaviranomaiset vaihtavat keskenään riskeihin liittyviä tietoja, joita nämä tarvitsevat tehtäviään hoitaessaan. Jos järjestelmäriskikomitea katsoo, että Euroopan unionin finanssijärjestelmän makrotason vakauden valvontaan liittyy huomattavia riskejä, se voi antaa varoituksia ja tarpeen mukaan suosituksia korjaaviksi toimiksi. Varoitukset tai suositukset voivat olla yleis- tai erityisluonteisia. Ne voidaan osoittaa koko Euroopan unionille, yhdelle tai useammalle jäsenvaltiolle, yhdelle tai useammalle Euroopan valvontaviranomaiselle taikka yhdelle tai useammalle kansalliselle valvontaviranomaiselle.

Euroopan järjestelmäriskikomitean toimielimiä ovat hallintoneuvosto, ohjauskomitea, sihteeristö, neuvoa-antava tieteellinen komitea ja neuvoa-antava tekninen komitea.

Järjestelmäriskikomitea toimii Frankfurtissa.

Muualla verkossa

 

 

28.11.2013

Finanssivalvonta – Snellmaninkatu 6, PL 103, 00101 Helsinki – Puhelin 09 183 51   kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi  |  Vastuuvapaus  |  Tietoa palvelusta  
Verkkopalvelun teknisestä toimivuudesta vastaa Suomen Pankki, it-tuki(at)bof.fi.