Webböversikt  |  Kontakt  |  Feedback

Föreskrifter och anvisningar

I Finansinspektionens föreskrifter och anvisningar samlas Finansinspektionens rättsligt bindande föreskrifter och mer allmänna riktgivande anvisningar. 

Föreskrifterna och anvisningarna är uppdelade efter ämnesområden som är gemensamma för finanssektorn. Föreskrifterna och anvisningarna för försäkringssektorn har dock huvudsakligen sammanställts i en separat helhet. Bestämmelserna om värdepappersmarknaden bildar likaså en egen helhet.

Regelsamlingen består inte bara av föreskrifter och anvisningar utgivna av Finansinspektionen utan också av gällande standarder, föreskrifter och allmänna råd utgivna av den tidigare Finansinspektionen och av föreskrifter och anvisningar utgivna av Försäkringsinspektionen, uppdelade i mindre samlingar efter målgrupp eller institutsgrupp. 

 

 

 

2015-04-02

Finansinspektionen - Snellmansgatan 6, PB 103, 00101 Helsingfors - Telefon 09 183 51   kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi  |  Ansvarsfriskrivning  |  Om webbplatsen  
Finlands Bank, it-tuki(at)bof.fi, ansvarar för webbtjänstens tekniska funktion.