Webböversikt  |  Kontakt  |  Feedback

Webbnyheter

Våra telefonnummer ändrades den 2 maj 2017. På meddelanden som getts ut före detta datum står det gamla telefonnumret. Kontaktuppgifter​

Finansinspektionens information

  • Tf. informationschef Miia Armila-Paalasmaa, telefon 09 183 5331
  • Informatör Raakel Heikkinen
    telefon 09 183 5574
  • Informatör Hanna Niemi
    telefon 09 183 5206
  • Informatör Minna Söderholm
    telefon 09 183 5334

Kommunikationens servicetelefon: 09 183 5250 (lokalnäts- eller mobilnätsavgift)

 

 

2017-09-01

Finansinspektionen - Snellmansgatan 6, PB 103, 00101 Helsingfors - Telefon 09 183 51   kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi  |  Ansvarsfriskrivning  |  Om webbplatsen  
Finlands Bank, it-tuki(at)bof.fi, ansvarar för webbtjänstens tekniska funktion.