Press & publicerat 

Under denna rubrik har vi samlat Finansinspektionens meddelanden och viktigaste publikationer.

Prenumeration på elektroniska publikationer och meddelanden från Finansinspektionen

Du kan prenumerera på FI:s elektroniska publikationer och meddelanden. Då får du per e-post besked om när ny information har publicerats på webben. Prenumerationen gäller följande publikationer och meddelanden:

  • Pressmeddelanden 
  • Tillsynsmeddelanden
  • Föreskriftssamlingen
  • Ställningstaganden
  • Nyhetsbrevet Markkinat (på finska)
  • Nyhetsbrevet Tunne asiakkaasi – estä rahanpesu (på finska)
  • Nyhetsbrevet Vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajat (AIFM) (på finska)

Prenumerera på elektroniska publikationer och meddelanden

7.5.2014