Webböversikt  |  Kontakt  |  Feedback

Insiderregler

Obs. Dessa sidor är inte aktuella. Se de uppdaterade MAR-webbsidorna.

Här har vi samlat allmänna synpunkter på insiderreglerna. Detaljerade insiderregler finns i värdepappersmarknadslagen och strafflagen.

Insiderinformation är all icke offentliggjord information som är ägnad att påverka värdet på noterade värdepapper som är föremål för offentlig handel och vissa andra värdepapper som definieras i lag. Sådan information får inte utnyttjas i handel med värdepapper. Det är också förbjudet att röja insiderinformation.

Syftet med förbudet att utnyttja och röja insiderinformation är att upprätthålla förtroendet för värdepappersmarknaden så att alla investerare har tillgång till så likvärdig information som möjligt.  

Noterade bolag och personer som har insynsställning i bolagen kan på flera olika sätt förebygga missbruk av insiderinformation. Ett sätt är att kräva att tillstånd av bolagets insideransvarige måste anhållas på förhand för varje värdepapperstransaktion. Alternativt kan bolaget ha interna handelsregler om att värdepappersaffärer endast får göras under vissa på förhand bestämda perioder. Personer i insynsställning kan också förvärva värdepapper med hjälp av särskilda program.

Över personer med insynsställning enligt lag skall bolagen föra ett insiderregister där alla insynspersoners innehav av bolagets värdepapper och förändringarna i innehaven skall uppges. Uppgifterna i bolagets insiderregister är offentliga. Registeruppgifterna skall också vara tillgängliga för allmänheten på bolagets webbplats.

Finansinspektionens nya standard (5.3) om insideranmälan och insiderregister och de ändringar som gäller anmälnings­skyldigheten och skyldigheten att föra register trädde i kraft den 1 september 2005. Insiderregistren och uppgifterna i dem skall uppfylla kraven i standarden från och med den 1 januari 2006.

Se också

MAR-webbsidor

Finansinspektionen.fi:
 Insiderbevakning

Lagar

 Värdepappersmarknadslag, 5 kap.
 Strafflag, 51 kap.
 Lag om Finansinspektionen


Insiderstandard 5.3 och blanketter

Standarden och till standarden bifogade blanketter finns på
 sidan för standard 5.3
.

Råd

 Finansinspektionens tio råd om insiderhandel

Kontaktinformation

  • Marknadsexpert Laila Hietalahti
    telefon 09 183 5244
  • Jurist Pia Ovaska (indsideranmälan)
    telefon 09 183 5296

 

2017-06-20

Finansinspektionen - Snellmansgatan 6, PB 103, 00101 Helsingfors - Telefon 09 183 51   kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi  |  Ansvarsfriskrivning  |  Om webbplatsen  
Finlands Bank, it-tuki(at)bof.fi, ansvarar för webbtjänstens tekniska funktion.