Lainsäädäntö ja kansainväliset suositukset 

Tässä osiossa esitetään finanssimarkkinoita koskevaa lainsäädäntöä ja kansainvälisiä ohjeita ja suosituksia.

Kotimainen lainsäädäntö johtaa FINLEX-sivustolle. Lait ja asetukset ovat FINLEXin ajantasainen lainsäädäntö -tietokannassa. Jos säädöstä ei ole tässä tietokannassa, linkki johtaa FINLEXin säädökset alkuperäisinä -tietokantaan.

EU-lainsäädäntö johtaa EUR-Lex-sivustolle, jonka kautta Euroopan unionin oikeudelliset tekstit ja muut julkiset asiakirjat ovat saatavilla.

Kansainväliset ohjeet ja suositukset johtaa muun muassa Euroopan pankkiviranomaisen (EBA), Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomaisen (EIOPA) ja Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (ESMA) kotisivuille.

Sektorikohtainen sääntely -osiossa esitetään kunkin finanssisektorin osalta niitä koskevaa kansallista ja EU-sääntelyä sekä EBAn, EIOPAn ja ESMAn ohjeita ja suosituksia. Tiedot esitetään asiakokonaisuuksittain.  Tavoitteena on edesauttaa sääntelyn läpinäkyvyyttä ja helpottaa sääntelyn soveltajan työtä.

Finanssivalvonta ei vastaa siitä, että tässä osiossa esitetyt tiedot ovat täydellisiä ja ajantasaisia. Linkit johtavat ulos Finanssivalvonnan sivustolta. Finanssivalvonta ei vastaa linkitettyjen sivujen sisällöstä.

6.2.2013