Onko yhtiösi listautumassa?

Arvopaperimarkkinalaki (AML) asettaa julkisen kaupankäynnin kohteena olevan arvopaperin liikkeeseenlaskijalle velvollisuuden julkistaa yhtiön arvopaperin arvoon olennaisesti vaikuttavat päätökset ja muut seikat. Listayhtiön tiedonantovelvollisuus muodostuu listautumisvaiheessa listalleottoesitteestä ja tämän jälkeen säännöllisestä ja jatkuvasta tiedonantovelvollisuudesta.

Tähän hakemistoon on kerätty linkkejä niihin Fivan sivustolla oleviin asiakokonaisuuksiin, joihin listautumista suunnittelevan yhtiön tulisi tutustua hyvissä ajoin.

Lakisääteisten velvoitteiden lisäksi listayhtiön tulee noudattaa arvopaperipörssin sääntöjä. Nasdaq Helsinki Oy:n (jäljempänä "Helsingin Pörssi") ohjeet ja tiedot tarjolla olevista palveluista listautumista suunnitteleville yhtiöille löytyvät Helsingin Pörssin sivustolta.

Listautuvalla yhtiöllä tulee olla valmiudet täyttää lakisääteinen tiedonantovelvollisuus siitä hetkestä, kun yhtiö on jättänyt pörssille listalleottohakemuksen. Listayhtiön tiedottamiselta edellytetään ajantasaisuutta, johdonmukaisuutta ja luotettavuutta. Tiedonantovelvollisuuteen liittyvät kysymykset heijastuvat usein muihin listautumiseen liittyviin asiakysymyksiin, kuten laadullisten listautumisedellytysten täyttymiseen, yhtiön velvollisuuteen soveltaa IFRS-standardeja tai yhtiössä noudatettavaan hallintotapaan.

 

Fivan yhteyshenkilöt listautumista suunnitteleville yhtiöille

  • Markkinavalvoja Merja Elo
    puhelin 09 183 5225
  • Johtava asiantuntija Ville Kajala
    puhelin 09 183 5226 

Katso myös

 

3.5.2017

Finanssivalvonta – Snellmaninkatu 6, PL 103, 00101 Helsinki – Puhelin 09 183 51   kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi  |  Vastuuvapaus  |  Tietoa palvelusta  
Verkkopalvelun teknisestä toimivuudesta vastaa Suomen Pankki, it-tuki(at)bof.fi.