Sivukartta  |  Yhteystiedot  |  Palaute

Tietoa Finanssivalvonnasta

Finanssivalvonta on rahoitus- ja vakuutusvalvontaviranomainen, jonka valvottavia ovat mm. pankit, vakuutus- ja eläkeyhtiöt sekä muut vakuutusalalla toimivat, sijoituspalveluyritykset, rahastoyhtiöt ja pörssi. Valvottavat rahoittavat toimintamme 95-prosenttisesti, ja jäljelle jäävä viisi prosenttia rahoituksesta tulee Suomen Pankilta.

Finanssivalvonta toimii hallinnollisesti Suomen Pankin yhteydessä, mutta on päätöksenteossaan itsenäinen. Palveluksessamme työskentelee noin 200 henkeä. Toimipaikkamme sijaitsee Helsingissä.

Toimintamme tavoitteena on finanssimarkkinoiden vakauden edellyttämä luotto-, vakuutus- ja eläkelaitosten ja muiden valvottavien vakaa toiminta. Tavoitteenamme on myös vakuutettujen etujen turvaaminen ja yleisen luottamuksen säilyminen finanssimarkkinoiden toimintaan. Lisäksi tehtäviimme kuuluu edistää hyvien menettelytapojen noudattamista finanssimarkkinoilla ja yleisön tietämystä finanssimarkkinoista. Nämä tavoitteet ja tehtävät on kirjattu lakiin Finanssivalvonnasta.

Teemme työtämme pankki-, vakuutus- ja sijoituspalveluiden käyttäjien hyväksi.

​Finanssivalvonnan johtokunta

 • puheenjohtaja Pentti Hakkarainen, Suomen Pankin johtokunnan varapuheenjohtaja (Suomen Pankki)
 • varapuheenjohtaja Martti Hetemäki, valtiosihteeri kansliapäällikkönä (valtiovarainministeriö) 
 • Outi Antila, ylijohtaja (sosiaali- ja terveysministeriö)
 • Pirkko Juntti, varatuomari
 • Vesa Vihriälä, toimitusjohtaja (Elinkeinoelämän tutkimuslaitos)
 • Pirjo Kyyrönen, johtava lakimies, johtokunnan sihteeri


Pentti Hakkaraisen varajäsenenä toimii osastopäällikkö Katja Taipalus. Martti Hetemäen varajäsenenä toimii neuvotteleva virkamies Jaakko Weuro. Outi Antilan varajäsenenä toimii ylimatemaatikko Mikko Kuusela1.

1) Sosiaali- ja terveysministeriön hyväksymä vakuutusmatemaatikko (SHV) 

Johtokunnan jäsenten CV:t

Finanssivalvonnan johtoryhmä

 • Anneli Tuominen, johtaja
 • Jyri Helenius, osastopäällikkö, Riskienvalvonta
 • Sonja Lohse, johtava neuvonantaja, Esikunta
 • Marja Nykänen, apulaisjohtaja, Instituutiovalvonta
 • Jarmo Parkkonen, osastopäällikkö, Markkina- ja menettelytapavalvonta
 • Erkki Rajaniemi, johdon neuvonantaja
 • Pirjo Kyyrönen, johtava lakimies, johtoryhmän sihteeri


Johtoryhmän jäsenten CV:t

Yhteystiedot

 • Snellmaninkatu 6
 • PL 103, 00101 Helsinki
 • Puhelin 010 831 51
 • finanssivalvonta(at)finanssivalvonta.fi 

Tietoa finanssiasiakkaalle

Finanssiasiakas.fi-sivustolle on koottu perustietoa rahoitusmarkkinoilla tarjottavista tuotteista ja palveluista.
 Finanssiasiakas.fi-sivustolle

Ongelmatilanteissa Sinua auttavat:  

 • Vakuutus- ja rahoitusneuvonta FINE (Pankki-, Vakuutus- ja Arvopaperilautakunnat)
 • Kilpailu- ja kuluttajavirasto
 • Finanssivalvonnan puhelinneuvonta
  pankki-, sijoitus- ja vakuutusasiakkaille
29.8.2016

Finanssivalvonta – Snellmaninkatu 6, PL 103, 00101 Helsinki – Puhelin 010 831 51   kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi  |  Vastuuvapaus  |  Tietoa palvelusta  
Verkkopalvelun teknisestä toimivuudesta vastaa Suomen Pankki, it-tuki(at)bof.fi.