Sivukartta  |  Yhteystiedot  |  Palaute

Asiakkaansuojan tavoitteena on asiallinen ja lainmukainen palvelu

Ongelmatilanteessa kannattaa aina ensimmäiseksi ottaa yhteys siihen palveluntarjoajaan, jonka toimintaan on tyytymätön. Jos yhteydenotto ei tuota toivottua tulosta, pankki-, vakuutus- ja sijoituspalveluasiakas voi ottaa yhteyttä Vakuutus- ja rahoitusneuvontaan (FINE), joka neuvoo asiakkaita ja selvittää tarvittaessa asiakkaan puolesta kiistatilanteita palveluntarjoajan kanssa.

Näillä sivuilla on tietoa siitä, mistä saa neuvoja ja apua, jos palveluntarjoajan kanssa ilmenee ongelmia tai jos asiakas kokee saaneensa palveluntarjoajaltaan väärää tai puutteellista informaatiota. Sivuilla kerrotaan asiakkaan ja palveluntarjoajan velvollisuuksista, erilaisista apua antavista tahoista ja muutoksenhakukeinoista sekä eri viranomaisten toteuttamasta valvonnasta.

Asiakkaansuojan osa-alueet

Asiakkaansuojan tavoitteena on, että asiakkaan saama palvelu on asiallista ja täyttää lain vaatimukset. Asiakkaansuoja on kokonaisuus, joka muodostuu

  • säädösten palveluntarjoajille asettamista velvoitteista
  • asiakkaan omista velvollisuuksista
  • markkinoiden yhteisistä hyvistä käytännöistä ja pelisäännöistä sekä
  • viranomaisten valvonnasta.

Finanssivalvonta ja asiakkaansuoja

Finanssivalvonta valvoo palveluntarjoajien asiakassuhteissaan noudattamia menettelytapoja. Menettelytapojen on oltava lainsäädännön ja hyvän tavan mukaisia. Valvonnalla pyritään lisäämään asiakkaiden luottamusta markkinoiden ja niillä toimivien palveluntarjoajien toimintaan. Asiakkaiden tulee voida luottaa siihen, että palveluntarjoajat noudattavat hyvää tapaa markkinoinnissaan, sopimusehdoissaan ja muussa asiakastoiminnassaan.

Finanssivalvonnan menettelytapavalvonta on sekä ennakoivaa että jälkikäteistä valvontaa. Ennakoivaa valvontaa on esimerkiksi erilaisten menettelytapoja ohjaavien määräysten antaminen tai sijoitusrahaston sääntöjen hyväksyminen. Jälkikäteisvalvonnassa seurataan mm. palveluntarjoajien markkinointia ja mainontaa sekä tehdään tarkastuksia eri teemojen pohjalta. Finanssivalvonnalla ei kuitenkaan ole toimivaltaa ratkaista valvottavan ja asiakkaan välisiä yksityisoikeudellisia riita-asioita, kuten korvauspäätöstä tai vahingonkorvausvelvollisuutta koskevia erimielisyyksiä.

Muut viranomaiset

Finanssivalvonnan lisäksi myös monet muut viranomaiset valvovat finanssialalla toimivia palveluntarjoajia. Kuluttaja-asiakkaiden osalta kuluttaja-asiamiehellä on Finanssivalvontaan nähden rinnakkainen toimivalta.

Katso myös

Muualla verkossa

 

7.11.2014

Finanssivalvonta – Snellmaninkatu 6, PL 103, 00101 Helsinki – Puhelin 010 831 51   kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi  |  Vastuuvapaus  |  Tietoa palvelusta  
Verkkopalvelun teknisestä toimivuudesta vastaa Suomen Pankki, it-tuki(at)bof.fi.